SKOGSBAD

森林浴

And into the forest I go

to lose my mind and

find my soul

John Muir

Ett guidat skogsbad kan hjälpa dig att återknyta till naturen, guiden håller symboliskt upp dörren till skogen men det är naturen som är terapeuten.

Skogsbadvandringen skiljer sig från vanliga joggingturer eller kompispromenader på många sätt. Du får vägledning i att släppa prestation och använda dina sinnen på ett lekfullt och forskande sätt, att sakta ner och lyssna in vart sinnena vill föra dig.  Kroppen växlar sakta från det sympatiska nervsystemet som gör oss redo för flykt samt höjer blodtryck och stresshormoner, till det parasympatiska som lugnar ner, återhämtar och skärper sinnena.

”Det är som att låta vår kropp och hjärna kalibreras av naturens supportavdelning.”

Att plötsligt börja urskilja små detaljer, det lilla som sker i det stora. Börja förundras över mångfald och livsformer och bada i den naturliga tystnadens ljud. Känslan och påminnelsen om att vi är en del av något större än oss själva blir ofta tydlig. Att få molnmeditera, sjunka ner på en stubbe eller lägga sig på en flat klipphäll. Tankarnas ständiga flöde börjar sakta ner och plötsligt upplevs sinnena skarpare. Kanske upptäcker du en ny dimension av dig själv.

När vi förflyttar oss sker det under tystnad och i långsam takt, under vägen stannar vi upp och guiden inbjuder dig att med dina sinnen utforska skogen på nya sätt, allt är valfritt och vill du delge något så sker det vid de tillfällen vi stannar upp och reflekterar tillsammans. Stämningen är meditativ och närvarande, tillåtande och välkomnande. Skogen har inga fördomar eller krav, du kan komma precis som du är.

”När du vandrar i skogen andas du in trädens läkande utandningsluft och din kropp får hjälp till återhämtning.”

När du vandrar i skogen andas du in trädens läkande utandningsluft och din kropp får hjälp till återhämtning. När du kramar den fuktiga mossan frigörs mikrober och sittande vid en bäck andas du in vattenjoner, både mikrober och joner stärker ditt immunförsvar enligt forskningen.
Vi avslutar med en enklare teceremoni och samlar ihop våra upplevelser tillsammans. När du efter skogsbadet kopplar upp dig mot vardagen igen följer hälsoeffekten med dig länge.

VI SES I SKOGEN!

Nitin Das
Frilansande indisk filmare med stort engagemang för skog i hela världen
How forests heal people

För att hitta den vackraste gläntan i skogen måste man våga vara vilsen en liten stund

Thomas Tranströmer

Aktuellt

Scroll Up