MINDFULNESS

Mindfulness är ett förhållningssätt som utvecklar uppmärksamhet, medvetenhet och medkänsla. Att vara mindful handlar om att vara fullt medveten om vad som sker i nuet utan filter och utan att bedöma det som sker. Med träning kan du lära du dig att reducera din stress, bli mer uppmärksam och att fokusera på det som är väsentligt. Mindfulness hjälper också den som tränar att sova bättre. Som certifierad mindfulness instruktör kan vi arrangera grupptillfällen för sluten grupp, ett upplägg liknande studiecirkel.

Kontakta oss så skapar vi ett lämpligt upplägg tillsammans.