KOMOREBIPRODUKTER

Är du intresserad av mina egenproducerade Haiku texter?


Haikupoesi som diktform har en vacker koppling till människans upplevelser i relation till naturen.
-Bok: ”free haiku – AMONG TREES”  på engelska.    

Pris: 100:- + porto
(diktexempel finns som citat på hemsidan)                                       
Några av dikterna finns som tryckta vykort i mindre och större format.

Beställ via mail & betala via swish när jag bekräftat totalsumman.