TREE THEME METHOD

ARBETSTERAPI

En arbetsterapeutisk terapiform som bygger på evidensbaserad forskning och riktar sig till många olika målgrupper.  TTM använder bildskapandet som verktyg samt trädet som symbol och tema, både i kartläggande och behandlande syfte. Terapin sker vid 5 olika tillfällen under en period på 6-9 veckor och du får möjlighet att formulera din livberättelse med färg och form, livsberättelsen inkluderar perspektiv dåtid, nutid och framtid. Fokus ligger på samtal kring aktivitets- och livsbalans.